Tungsten is a tungsten powder through high replica watches watch, the case is more delicate, with tungsten steel bezel, while equipped by rolex replica the Swiss official Observatory certified (COSC) SuperQuartz super high performance replica watches Black lacquered dial with onyx and mother of pearl beautifully elegant colors to choose from replica rolex complex functions Galaxy rolex replica series watch (Galactic), has been in numerous and vast Breitling watch has a unique omega replica position in the world. The series is mainly for those without timing functions, but still desire to have rolex replica a watch to share every exciting life every second, especially full of personality and vitality of women design.
 

cialis prijs cialis kopen viagra voor vrouwen kamagra kopen viagra prijs

 

 

 

 

  HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİ

  AİLE HUKUKU İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile aile hukuku konusunda aşağıdaki genel başlıklar kapsamına giren

  • Türk Medeni Kanunu ,
  • Aileyi Koruma Kanunu

  İle ilgili kanunlar kapsamına giren nafaka, boşanma, tazminat, şiddet gören eşin yasal hakları, evlilik anlaşmaları ve benzeri konular, en çok karşılaşılan, danışmanlık hizmeti verdiğimiz konulardan bazılarıdır.

  TAHKİM İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile ulusal ya da uluslararası sözleşmelerde uygulanacak tahkim hukuku, tahkim koşulları ve tahkim organları konularında danışmanlık hizmeti verilir. Ayrıca uzlaşmazlık hali oluştuğunda, sözleşmede oluşturulan kurallar çerçevesinde uyuşmazlığın çözümü için hakem heyetinin oluşturulması da dahil olmak üzere konu ile ilgili olan her tür danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

  SULH HUKUK MAHKEMELERİ KAPSAMINA GİREN KONULAR İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile sulh hukuk mahkemeleri kapsamına giren tahliye, kira tespiti, kat mülkiyeti, veraset ilamı, ve benzeri konular, en çok karşılaşılan, danışmanlık hizmeti verdiğimiz konulardan bazılarıdır.

  ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ KAPSAMINA GİREN KONULAR İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile asliye hukuk mahkemeleri kapsamına giren tapu iptali, tazminat, miras, ve konular, en çok karşılaşılan, danışmanlık hizmeti verdiğimiz konulardan bazılarıdır.

  İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMELERİKAPSAMINA GİREN KONULAR İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile icra tetkik mercii mahkemeleri kapsamına giren icra takiplerine yapılacak itirazlar, tahliye, çek, senet, kredi kartına ilişkin itirazlar, haciz edilen mallara ilişkin itirazlar ve benzeri konular, en çok karşılaşılan, danışmanlık hizmeti verdiğimiz konulardan bazılarıdır.

  TİCARİ KONULAR İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek veya tüzel kişilere ait şirketlere kooperatiflere, vakıf ve derneklere ticari konulara ilişkin danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Aşağıdaki başlıklar, en çok karşılaşılan, danışmanlık hizmeti verdiğimiz konulardan bazılarıdır ;

  • Ticari Sözleşmeler
  • Dış Ticaret Sözleşmeleri
  • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
  • Ticari Uyuşmazlıklar
  • Marka Patent Tescili
  • Barkod ve Bandrol İzni Alınması

  İŞ HUKUKU İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile iş hukuku kapsamına giren işçi – işveren arasındaki ilişkilerde danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Aşağıdaki başlıklar, en çok karşılaşılan, danışmanlık hizmeti verdiğimiz konulardan bazılarıdır:

  • İşten Çıkarılma
  • Kıdem ve İhbar Tazminatı
  • Ücret Alacağı
  • İş Kazaları

  İDARE VE VERGİ HUKUKU İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile idare ve vergi hukuku kapsamına giren konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Aşağıdaki başlıklar, en çok karşılaşılan, danışmanlık hizmeti verdiğimiz konulardan bazılarıdır:

  • VERGİ UYUŞMAZLIKLARI
  • İDARİ ÇÖZÜMLEME İŞLEMLERİ

  VATANDAŞLIK HUKUKU İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile vatandaşlık hukukunun kapsadığı konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının kazanılması veya kaybedilmesi ve benzeri konular, en çok karşılaşılan, danışmanlık hizmeti verdiğimiz konulardan bazılarıdır.

  YABANCILAR HUKUKU İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile yabancılar hukukunu kapsayan konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar, vatansızlar, mülteciler, muhacirler ve benzeri konular, en çok karşılaşılan, danışmanlık hizmeti verdiğimiz konulardan bazılarıdır.

  MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile milletlerarası özel hukukun kapsadığı konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.Yabancılar ile evlenme veya boşanma, nafaka, velayet, miras ve benzeri konular, en çok karşılaşılan, danışmanlık hizmeti verdiğimiz konulardan bazılarıdır.

  CEZA HUKUKU İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile ceza hukukun kapsadığı konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Yargılama, hazırlık soruşturması, tutuklama ve benzeri konular, en çok karşılaşılan, danışmanlık hizmeti verdiğimiz konulardan bazılarıdır. 


Daha detaylı bilgi almak için ofisimiz ile temasa geçiniz.