Tungsten is a tungsten powder through high replica watches watch, the case is more delicate, with tungsten steel bezel, while equipped by rolex replica the Swiss official Observatory certified (COSC) SuperQuartz super high performance replica watches Black lacquered dial with onyx and mother of pearl beautifully elegant colors to choose from replica rolex complex functions Galaxy rolex replica series watch (Galactic), has been in numerous and vast Breitling watch has a unique omega replica position in the world. The series is mainly for those without timing functions, but still desire to have rolex replica a watch to share every exciting life every second, especially full of personality and vitality of women design.
 

cialis prijs cialis kopen viagra voor vrouwen kamagra kopen viagra prijs

 

 

 

 

 

  MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere müşavirlik hizmeti vermekteyiz. Aşağıdaki başlıklar, en çok karşılaşılan, danışmanlık hizmeti verdiğimiz konulardan bazılarıdır ;

 • VERGİ DANIŞMANLIĞI

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde vergi planlamasının yapılması, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, vergi dairelerinde karşılaştıkları problemlerin yasal çerçevede çözümlenmesi konularında müşavirlik hizmetleri vermekteyiz.
  Aşağıdaki başlıklar, en çok karşılaşılan, danışmanlık hizmeti verdiğimiz konulardan bazılarıdır:

  • GELİR VERGİSİ

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek kişilere ait ticari, zirai, serbest meslek kazançlarına, menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına, kaynağı ne olursa olsun diğer her türlü kazanç iratlarına ait vergilendirme ile ilgili sektörlerin kar ortalamaları dikkate alınarak vergi matrahlarının belirlenmesi, vergi kanun ve mevzuatları çerçevesinde vergi yükünün mümkün olduğu kadar azaltılmasına yönelik modellerin özel ihtiyaçlara göre uyarlanması, vergi planlamasının yapılması, gelir vergisi beyanlarının, bilançolarının, gelir tablolarının tanzimi hizmetlerini yıllık ve üçer aylık dönemler olarak vermekteyiz. Bu konuda verdiğimiz rutin hizmetleri muhasebe hizmetleri bölümünde bulabilirsiniz.

  • KURUMLAR VERGİSİ

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere vergilendirme ile ilgili sektörlerin kar ortalamaları dikkate alınarak vergi matrahlarının belirlenmesi, vergi kanun ve mevzuatları çerçevesinde vergi yükünün mümkün olduğu kadar azaltılmasına yönelik modellerin özel ihtiyaçlara göre uyarlanması, vergi planlamasının yapılması, kurumlar vergisi beyanlarının, bilançolarının, gelir tablolarının tanzimi hizmetlerini yıllık ve üçer aylık dönemler olarak vermekteyiz. Bu konuda verdiğimiz rutin hizmetleri muhasebe hizmetleri bölümünde bulabilirsiniz.

  • VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilerin, kooperatiflerin, vakıf ve derneklerin vergi daireleri ile karşılaştıkları uyuşmazlıklar konusunda müşavirlik hizmeti vermekteyiz. Durumun incelenmesi neticesinde uzmanlarımız müşterinin tüm yasal haklarını dikkate alarak yasal uzlaşma, itiraz, mahkeme yolları dahil olmak üzere müşteri adına gerekli önlemleri alır.

  • İDARİ ÇÖZÜMLEME İŞLEMLERİ İLE VERGİ HATALARININ DÜZELTMESİ

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile vergi daireleri tarafından gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere, hatalı kesilen cezalar konusunda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Yukarıda bahsi geçen kişi ve/veya kurumları temsilen vergi dairelerine karşı yasal çerçeve ve süreler içerisinde gerekli başvuruların uzmanlarımız tarafından yapılarak vergi hatalarının düzeltilmesi sağlanır.

  • CEZA İNDİRİMLERİ

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile vergi daireleri tarafından verilen cezaların indirimleri konusunda gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Yukarıda bahsi geçen kişi ve/veya kurumları temsilen vergi dairelerine karşı yasal çerçeve ve süreler içerisinde gerekli başvuruların uzmanlarımız tarafından yapılarak vergi cezasının indirilmesi sağlanır.

  • PİŞMANLIK

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile pişmanlık konusunda gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Kişi ve/veya kurumların vergisel açıdan yapmış oldukları yanlışların düzeltilmesi için yukarıda bahsi geçen kişi ve/veya kurumları temsilen vergi dairelerine karşı yasal çerçeve ve süreler içerisinde gerekli başvuruların uzmanlarımız tarafından yapılarak vergi cezasının indirilmesi sağlanır.

  • UZLAŞMA

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile uzlaşma konusunda gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Yukarıda bahsi geçen kişi ve/veya kurumlara vergi dairesi tarafından tebliğ edilen kesinleşmemiş vergi ve cezası konusunda uzlaşma komisyonlarında uzmanlarımız tarafından kurumları temsilen vergi dairelerine karşı yasal çerçeve ve süreler içerisinde gerekli başvuruların uzmanlarımız tarafından yapılarak vergi dairesi ile uzlaşma sağlanması temin edilir.

  • ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANTLAŞMALARI

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile çifte vergilendirme konusunda gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Yukarıda bahsi geçen kişi ve/veya kurumların TÜRKİYE dışındaki mevcut şirketlerinin bulunduğu ülke ile TÜRKİYE’nin karşılıklı vergi antlaşmasının olup olmadığının araştırılması, mevcut ise yasal vergi avantajlarının kullandırılması sağlanır.

 • MALİ TABLO HAZIRLIĞI, ANALİZİ VE RAPORLAMASI

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile mali tabloların hazırlanması, analizi ve raporlanması konularında gerçek veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.
  Yaptığımız tablolar aşağıdaki başlıkları altında toplanabilir :

  • BİLANÇO

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere bilançosunun tanzimi, analizi, raporlaması hizmetlerini vermekteyiz.

  • GELİR TABLOSU

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere gelir tablosu tanzimi, analizi, raporlaması hizmetlerini vermekteyiz.

  • SATIŞLARIN MALİYET TABLOSU

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere satış maliyeti tablosu tanzimi, analizi, raporlaması hizmetlerini vermekteyiz.

  • FON AKIM TABLOSU

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere fon akım tablosu tanzimi, analizi, raporlaması hizmetlerini vermekteyiz.

  • NAKİT AKIM TABLOSU

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere nakit akım tablosu tanzimi, analizi raporlaması hizmetlerini vermekteyiz.

  • KAR DAĞITIM TABLOSU

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere kar dağıtım tablosu tanzimi, analizi raporlaması hizmetlerini vermekteyiz.

  • ÖZKAYNAKLAR DAĞITIM TABLOSU

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere konsolide finansal tablosu tanzimi, analizi, raporlaması hizmetlerini vermekteyiz..

  • KONSALİDE FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere konsolide finansal tablosu tanzimi, analizi, raporlaması hizmetlerini vermekteyiz.

 • KREDİ DANIŞMANLIĞI

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere kredi ihtiyaçlarının saptanması ve kredibilite değerlemesi hakkında kredi danışmanlığı hizmetlerini vermekteyiz. Aşağıdaki başlıklar, en çok karşılaşılan, danışmanlık hizmeti verdiğimiz konulardan bazılarıdır:

  • KREDİ ARAŞTIRMA

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere ihtiyaçlarına uygun yerli ya da yabancı kaynaklı fon araştırması konusunda danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz .

  • KREDİ BAŞVURU ÖN HAZIRLIK

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere ihtiyaçlarına göre bulunan fonun başvuru koşullarına uygun belge ve bilgilerin düzenlemesi hizmetini vermekteyiz.

 • YATIRIM TEŞVİK KONUSUNDA DANIŞMANLIK HİZMETİ

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere , kooperatiflere, vakıf ve derneklere mevcut yasa ve mevzuatlar çerçevesinde yatırım teşvik kanunundan yararlanabilmeleri için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • YABANCI SERMAYE KONUSUNDA DANIŞMANLIK HİZMETİ

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile Türkiyede şirket ya da irtibat ofisi açmak isteyen yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilere , kooperatiflere, vakıf ve derneklere mevcut yasa ve mevzuatlar çerçevesinde yabancı sermaye avantajlarından yararlanabilmeleri için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • SERBEST BÖLGELER KONUSUNDA DANIŞMANLIK HİZMETİ

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere mevcut yasa ve mevzuatlar çerçevesinde serbest bölgeler konusunda yer seçimi, şirket kuruluşu ve benzer konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.


 


Daha detaylı bilgi almak için ofisimiz ile temasa geçiniz.