Tungsten is a tungsten powder through high replica watches watch, the case is more delicate, with tungsten steel bezel, while equipped by rolex replica the Swiss official Observatory certified (COSC) SuperQuartz super high performance replica watches Black lacquered dial with onyx and mother of pearl beautifully elegant colors to choose from replica rolex complex functions Galaxy rolex replica series watch (Galactic), has been in numerous and vast Breitling watch has a unique omega replica position in the world. The series is mainly for those without timing functions, but still desire to have rolex replica a watch to share every exciting life every second, especially full of personality and vitality of women design.
 

cialis prijs cialis kopen viagra voor vrouwen kamagra kopen viagra prijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUHASEBE HİZMETLERİ

 • ŞİRKETLERİN ODALARA / BİRLİKLERE BAŞVURU VE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİZMETLERİ

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere, ilgili oldukları oda ve/veya birliklere, başvuru ve kayıt yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hizmetlerini vermekteyiz.

 • GENEL MUHASEBE

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere Türk muhasebe standartları çerçevesinde muhasebe kayıtlarının tutulması ve her tür beyannamelerinin düzenlenmesi hizmetlerini vermekteyiz.

 • MALİYET MUHASEBESİ

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere maliyet muhasebesi yapılarak işletmelerin fiyatlamalarını doğru olarak yapmaları sağlanır.

 • İNŞAAT MUHASEBESİ

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere Türk muhasebe standartları çerçevesinde inşaat muhasebesi hizmetlerini vermekteyiz.

 • KOOPERATİF MUHASEBESİ

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile kooperatiflere defter kayıtlarının Türk muhasebe standartlarına uygun olarak tutulması hizmetlerini vermekteyiz.

 • DERNEK VE VAKIF MUHASEBESİ

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile dernek ve vakıflara, defter kayıtlarının Türk muhasebe standartlarına uygun olarak tutulması hizmetlerini vermekteyiz.

 • ENFLASYON MUHASEBESİ

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere, mevcut yasalar çerçevesinde enflasyon muhasebesi hizmetlerini vermekteyiz.

 • VERGİ BEYANNAMESİ HİZMETLERİ

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere, mevcut yasalar çerçevesinde yukarıda bahsi geçen kurumlar adına düzenlenen vergi beyanamelerini vergi dairelerine internet üzerinden veya elden verilir. Hizmet verdiğimiz konular aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir ;

  • KURUMLAR VERGİSİ VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANI HİZMETLERİ

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere, mevcut yasalar çerçevesinde yukarıda bahsi geçen kurumlar adına yıllık olarak düzenlenen kurumlar vergi beyannameleri, üçer aylık olarak düzenlenen kurumlar geçici vergi beyannameleri vergi dairelerine internet üzerinden veya elden verilir.

  • GELİR VERGİSİ VE GELİR GEÇİCİ VERGİ BEYANI HİZMETLERİ

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek kişilere mevcut yasalar çerçevesinde, yıllık olarak düzenlenen gelir vergi beyannamelerini, üçer aylık olarak düzenlenen gelir geçici vergi beyannameleri vergi dairelerine internet üzerinden veya elden verilir. Gelir vergisi beyanı aşağıdaki başlıklar altında toplanır ;

   • Ticari Kazançlar
   • Serbest Meslek Kazançları
   • Zirai Kazançlar
   • Ücret Kazançları
   • Kira Gelirleri
   • Menkul Sermaye İradı
   • Diğer Kazanç ve Gelirler

  • DİĞER BEYANNAME HİZMETLERİ

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere, mevcut yasalar çerçevesinde yukarıda bahsi geçen kurumlar adına düzenlenen vergi beyannameleri vergi dairelerine internet üzerinden veya elden verilir. Hizmet verdiğimiz konular aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir ;

   • KDV BEYANI HİZMETLERİ

    Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere, mevcut yasalar çerçevesinde yukarıda bahsi geçen kurumlar adına düzenlenen katma değer vergi beyannameleri vergi dairelerine aylık olarak internet üzerinden veya elden verilir.

   • MUHTASAR BEYANI HİZMETLERİ

    Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere, mevcut yasalar çerçevesinde yukarıda bahsi geçen kurumlar adına düzenlenen muhtasar vergi beyannameleri vergi dairelerine her ay veya 3 ayda bir internet üzerinden veya elden verilir.

   • VERASET VE İNTİKAL BEYANI HİZMETLERİ

    Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek kişiler adına, mevcut yasalar çerçevesinde düzenlenen veraset ve intikal beyannameleri vergi dairelerine internet üzerinden veya elden verilir.

   • DİĞER BEYAN HİZMETLERİ

    Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere, mevcut yasalar çerçevesinde yukarıda bahsi geçen kurumlar adına düzenlenen vergi beyannameleri vergi dairelerine internet üzerinden veya elden verilir. Hizmet verdiğimiz konular aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir ;

     

    • Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi
    • Harç Beyannamesi
    • Damga Vergisi Beyannamesi
    • Özel İletişim Vergisi Beyannamesi
    • Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi
    • Hizmet Vergisi Beyannamesi
    • Deniz Araçlarında Yer Alan Vergisiz Yakıtın Devrine İlişkin Beyanname
    • Gayrimenkul Beyannamesi

 • KURULUŞ, DEĞİŞİKLİK, BİRLEŞME & SATIN ALMALAR, FESİH & TASFİYE İŞLEMİ HİZMETLERİ

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile yerli yada yabancı, yurtiçinde ya da yurtdışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere, irtibat bürolarına, şubelerine, yasa ve mevzuatlara uygun olarak hizmet verilir. Hizmet verdiğimiz konular aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir ;

  • KURULUŞ İŞLEMİ HİZMETLERİ

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile yerli yada yabancı, yurtiçinde ya da yurtdışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere, irtibat bürolarına, şubelerine, yasa ve mevzuatlara uygun olarak ana sözleşme tanzimi de dahil olmak üzere tüm kuruluş işlemleri yapılmaktadır.

  • DEĞİŞİKLİK HİZMETLERİ

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile yerli yada yabancı, yurtiçinde ya da yurtdışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere, irtibat bürolarına, şubelerine, yasa ve mevzuatlara uygun olarak değişiklik işlemleri yapılmaktadır. Hizmet verdiğimiz konular aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir ;

   • ADRES DEĞİŞİKLİKLERİ

    Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile yerli yada yabancı, yurtiçinde ya da yurtdışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere, irtibat bürolarına, şubelerine, yasa ve mevzuatlara uygun olarak adres değişikliği hizmetleri verilmektedir.

   • HİSSE DEVİR İŞLEMLERİ

    Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile yerli yada yabancı, yurtiçinde ya da yurtdışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere, irtibat bürolarına, şubelerine, yasa ve mevzuatlara uygun olarak hisse devir işlemleri yapılmaktadır.

   • ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

    Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile yerli yada yabancı, yurtiçinde ya da yurtdışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere, irtibat bürolarına, şubelerine, yasa ve mevzuatlara uygun olarak ana sözleşme değişikliği işlemleri yapılmaktadır.

   • SERMAYE ARTTIRIMI

    Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile yerli yada yabancı, yurtiçinde ya da yurtdışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere, yasa ve mevzuatlara uygun olarak sermaye arttırımı işlemleri yapılmaktadır.

   • ŞEKİL DEĞİŞTİRME

    Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile yerli yada yabancı, yurtiçinde ya da yurtdışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere, irtibat bürolarına, şubelerine, yasa ve mevzuatlara uygun olarak şekil değiştirme işlemleri yapılmaktadır.

   • GENEL KURUL İŞLEMLERİ

    Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile yerli yada yabancı, yurtiçinde ya da yurtdışında yerleşik tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere, yasa ve mevzuatlara uygun olarak genel kurul işlemleri yapılmaktadır.

   • ŞUBE VE MERKEZ NAKİL İŞLEMLERİ
    Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile yerli yada yabancı, yurtiçinde ya da yurtdışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere, irtibat bürolarına, şubelerine, yasa ve mevzuatlara uygun olarak şube ve/veya merkez nakil işlemleri yapılmaktadır.
 • BİRLEŞME & SATIN ALMA İŞLEMİ HİZMETLERİ

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile yerli yada yabancı, yurtiçinde ya da yurtdışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere, irtibat bürolarına, şubelerine, mevcut yasa ve mevzuatlara uygun olarak fesih ve tasfiye işlemleri yapılmaktadır.

 • FESİH VE TASFİYE İŞLEMİ HİZMETLERİ

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile yerli yada yabancı, yurtiçinde ya da yurtdışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere, irtibat bürolarına, şubelerine, mevcut yasa ve mevzuatlara uygun olarak fesih ve tasfiye işlemleri yapılmaktadır.

 • SSK, BÖLGE ÇALIŞMA VE İŞKUR YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİZMETLERİ

  Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile yerli yada yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere mevcut yasa ve mevzuatlara uygun olarak SSK, Bölge Çalışma ve İşkur kurumlarındaki yükümlülüklerini yukarıda bahsi geçen şirketler adına yerine getirmektedir. Aşağıdaki başlıklar, en çok karşılaşılan, hizmet verdiğimiz konulardan bazılarıdır ;

  • İŞE BAŞLANGIÇ VE TESCİL

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile yerli yada yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere yasa ve mevzuatlara uygun olarak işe başlangıç ve tescil, yabancı işçi ya da işverenler için çalışma ve oturma müsaadesi başvuru işlemleri yapılmaktadır.

  • İŞÇİ BİLDİRİM İŞLEMLERİ

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile yerli yada yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere yasa ve mevzuatlara uygun olarak işçi bildirim işlemleri yapılmaktadır.

  • İŞKUR İŞLEMLERİ

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile yerli yada yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilere, kooperatiflere, vakıf ve derneklere yasa ve mevzuatlara uygun olarak işkur işlemleri yapılmaktadır.

  • EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

   Kadromuzda mevcut uzmanlarımız ile, gerçek kişilerin emeklilik başvuru işlemleri yasa ve mevzuata uygun olarak yapılmaktadır.

 •  


  Daha detaylı bilgi almak için ofisimiz ile temasa geçiniz.